Publikbild från Alfvéngården

Barnkör på Alfvéngården

Alfvéngården välkomnar alla sommarlediga och sångsugna barn i åldern 7-12 år till en eftermiddag med körsång för barn- och unga. Dagen leds av Mikaela Eriksson och Karin Higström-Sörensdotter, erfarna sångpedagoger. Dagen avslutas med en konsert där sångerna från dagen framförs.

Anmäl gärna i förväg till anmalan@alfvengarden.se. Drop-in sker i mån av plats.

Eftermiddagen är ett samarbete med Sjungande Barn inom Kungl. Musikaliska Akademien. Tack också till Gehrmans Musikförlag för hjälp med noter.

Läs mer på Alfvéngårdens hemsida

I samarbete med Studieförbundet Bilda Mitt

Ett evenemang under Stämmoveckan