Foto från Tobaksspinnarstämmans dansgolv

Hallingkurs med Klas af Edholm & Mats Edén

Klas af Edholm är en mästare på mungiga och spelar ofta till dans på detta ovanliga instrument. Men han är också utbildad danspedagog med inriktning mot västsvenska danser som springlek och halling.

Klas är känd för att leka fram dansen på ett sätt som gör att man som kursdeltagare plötsligt virvlar fram i en helt obegriplig snurr utan att veta vad man egentligen gör. Det känns som första gången man lärde sig cykla ungefär. Men ta det lugnt på hallingkursen. Är du otränad lär du helt säkert få träningsvärk.

Så här skriver Klas: ​​”Under kursen går vi grundligt igenom hallingdansen och tar oss vidare allt efter uthållighet och intresse. Inga förkunskaper krävs, men det kommer finnas utrymme för alla att bredda sitt hallingdansande. Halling är en solodans med mycket lekfullhet och improvisation. Det finns något att hämta för alla. Den har historiskt sett haft en stark förankring i Västerdalarna och Norge och bygger på ett tätt samspel mellan musiker och dansare.”

Mats Edén spelar till dansen.

Kursavgift: 300 kr

Arrangeras av Tobaksspinnarstämman i samarbete med Medborgarskolan
Ett evenemang under Stämmoveckan