Låtkurs med Zara Helje

Zara Helje är en av Sveriges mer namnkunniga riksspelmän med en bred repertoar av låtar från Västerdalarna, Särna och det norska Österdalarna. Hennes kraftfulla spel har gjort henne till förebild för många yngre spelmän.

Zara är utbildad vid Musikhögskolan och bor sedan många år i Lima, där hon är verksam som lärare och frilansande musiker. Hon medverkar på skivor som Kurbits och Smedjelåtar. Zara Helje spelar ofta tillsammans med Kalle Almlöf och hon är ledare för Malungs spelmanslag och har gått till historien som den första som spelade till dans i Nås kyrka.

Deltagaravgift: 300 kr

Arrangeras av Tobaksspinnarstämman
Ett evenemang under Stämmoveckan