Vykortsbild från Norrbostämman

Norrbostämman

Välkommen till spelmansstämman och hembygdsgården med det vackraste läget! Servering med kolbullar, ostkaka, varm korv, glass och fika. Tombola och buskspel.

Årets program:
13.00 Allspel under ledning av Marita Sandberg
13.30: Öppen scen
14.30: Melpa-Jockes Jam Club
15.00: Emma Härdelin med deltagare från stämmans sångkurs.
15.30: Eiwor Kjellberg Band
16.00: Thomas von Wachenfeldt och Tomas Söderlund
17.00: Öppen scen med bland annat Stockholm folk och lek

Länk till Norrbostämmans hemsida

I samarbete med Studieförbundet Bilda Mitt