Samtal "om att befinna sig i vattnet"

Välkommen till ett samtal i serien Folkmusik – vadårå? Nyfiken på Kungl. Musikaliska Akademiens folkmusikledamöter

Om ”att befinna sig mitt i vattnet” med Susanne Rosenberg & Olof Misgeld

Foto på Susanne Rosenberg

Vi är nyfikna på folkmusikledamöterna i Kungl. Musikaliska Akademien - vad betyder det för en folkmusiker att vara medlem och vad betyder det för de olika ledamöterna. Idag kan du möta musikern, pedagogen, forskaren och akademiledamoten Susanne Rosenberg i ett samtal om konstnärlig forskning med spelmannen och forskaren Olof Misgeld. Skiljer sig relationen till musiken beroende på vilken hatt man har på sig? Uppstår krockar när man växlar mellan att utöva musiken och att forska på sitt sig själv och sitt utövande? Välkommen till ett samtal mellan två folkmusiker som båda befinner sig mitt i det de forskar på.

Boka här!

Ett evenemang under Stämmoveckan


Arrangeras av Folkmusikens hus, Bilda och Kungl. Musikaliska Akademien i samarbete med Delsbostämman