Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter hos Folkmusikens Hus/Stämmoveckan.


Vår adress är: Folkmusikens hus, Dalagatan 7
795 31 Rättvik
Telefon: 0248-797050
E-post: info@stammoveckan.se

För oss i föreningen Folkmusikens Hus är personlig integritet viktigt.  Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna informera informera dig och leverera tjänster såsom kurser, biljetter till musikevenemang och liknande.

Personuppgiftsbiträden
Om det är nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Om vi måste dela dina personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter på vår webbplats

Cookies (Kakor) – vad är det?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen lagras temporärt i din dators minne under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.

Dessa gör att vi till exempel kan:
•Skapa personliga erbjudanden
•Få information hur besökare interagerar med webbplatsen
•Möjliggöra olika tjänster och funktioner

Stänga av cookies
Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. På webbläsarens hjälpsidor får du mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort en cookie. Tänk på att vissa funktioner inte kan fungera som de ska om du inte tillåter användningen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss gärna. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Google analytics
Google Analytics är en kostnadsfri tjänst som Google tillhandahåller webbplatsinnehavare. Verktyget gör det möjligt att samla in uppgifter om webbplatsbesökarnas beteende som till exempel vilka sidor som besöks mest, hur besökare klickar sig genom webbplatsen och orten där besökarna befinner sig. Beroende på tjänstens konfiguration är det även möjligt att kartlägga webbplatsbesökarna baserat på demografiska kriterier som ålder och kön.

Google Analytics behandlar personuppgifter som till exempel webbplatsbesökares IP-adresser.  Därutöver behandlar tjänsten även andra typer av uppgifter om webbplatsbesökarna som till vistelseort. Dessa uppgifter kan kombineras med andra uppgifter som Google har samlat in om webbplatsbesökaren som till exempel demografiska uppgifter.