Boda spelmanslag 70 år

2 jul kl 14:00 i Boda kyrka

”Välkommen till en konsert där de mjuka och fina polskorna som förknippas med laget naturligtvis kommer spelas – men även fler fina låtar som tillägnats laget.”

Det låg i tiden. Rättvik-, Orsa- och Leksandsspelmännen hade redan bildat spelmanslag och Dalarnas spelmansförbund hade funnits i 10 år. Den 20 september 1953 inbjöds ”samtliga spelmän ” i Boda till att starta ett spelmanslag. 15 spelmän hörsammade kallelsen. På mötet valdes Wikmans Hans till ordförande och han kom att vara ordförande i hela 25 år. Mötet bestämde att endast fiolspelare fick bli medlemmar och att medlemsavgiften skulle vara 5 kronor. Dragspelare skulle hyras in till dansspelningar mot en ”skälig ersättning”. Med tiden förändrades detta och 1973 hälsades dragspelaren Hjerp Erik välkommen till laget som medlem. Samma år lovade Erik Bergin att ta hand om lagets basfiol. Idag består laget av ca 20 aktiva spelmän och förutom fioler ingår också dragspel, gitarr och nyckelharpor. Nu firas 70-årsjubileum och genom åren har laget tillägnats flera fina låtar som kommer att spelas på vår jubileumskonsert.

Entré
Frivillig kollekt, 150 kr

Varmt välkommen!

 

Stämmoveckan LogoEtt evenemang under Stämmoveckan

I samarbete med studieförbundet Bilda Mitt