Foto på Anders Norudde

Låtspelskurs med Anders Norudde 2023

Välkommen på kurs på Tobaksspinnarstämman!

Anders Norudde är folkmusiker och instrumentmakare. Han är välbekant genom grupper som Hedningarna och Blå Bergens Borduner. Redan tidigt utvecklade han ett intresse för ålderdomliga instrument som säckpipa och moraharpa och har ett djupt rotat intresse för den västerdalska och värmländska musiken. Han har en rad skivor bakom sig där han spelar allt från personlig traditionsmusik till nyskapande folkhousemusic.

På denna kurs kommer Anders lära ut låtar från östra Värmland, västerdalarna och säkert slinker någon egen låt med i buketten.

Pris 300 kr

Ett evenemang under Stämmoveckan