Foto från Allspel på Västerdalsstämmani Malung 1972, Knis Kalle leder allspelet på gammelgården. Foto: Malungs Foto/Ivan Andersson

Västerdalsstämman

Välkommen till Nås och en återuppstånden Västerdalsstämma som är mer än 50. Västerdalslaget arrangerar – en samling av spelmän från hela Västerdalarna.

För dig som vill gå kurser så fortsätter Tobaksspinnarstämmans kurser under Västerdalsstämman.

Program
15.00  HISTORIK om Västerdalsstämmans mer än 50-åriga historia. Föredrag och bildvisning, av Hans Bohm och Alf Tangnäs.
Första Västerdalsstämman hölls i Nås 1971. Även 80-årsjubilerande Dalarnas Spelmansförbund kommer att uppmärksammas. Förbundet var i högsta grad inblandade de första åren, och vid starten, tillsammans med Nås Spelmanslag och Nås Hembygdsförening.

17.00  ALLSPEL med låtar från varje socken nedför Västerdalälven. Spelledaren i respektive sockens lag leder låtarna. Västerdalslaget inleder.

Ca 18 DANS till spelmanslagen och grupper.
VISSTUGA leds av Linnéa.Wallander.
BUSKSPEL, SERVERING, KOLBULLAR m.m.

Foto från Allspel på Västerdalsstämmani Malung 1972, Knis Kalle leder allspelet på gammelgården. Foto: Malungs Foto/Ivan
Andersson